CURSOS DE FORMACIÓ

Aprendre a utilitzar Moodle com una eina de formació a la classe de Matemàtiques.

L'objectiu del curs és estudiar el maneig de les noves calculadores i les sues possibilitats didàctiques en ESO i Batxillerat per a dessenvolupar les competències matemàtiques: raonar, argumentar, plantejar i resoldre problemes, modelitzar, establir connexions, repressentar o comunicar, entre altres.