CURSOS DE FORMACIÓ

Realització al centre d'una Olimpíada Matemàtica

La finalitat del curs és agafar idees per a dur els problemes de l'Olimpíada Matemàtica a l'aula. L'intercanvi d'experiències entre el professorat és un fet fonamental que ens pot ajudar a dur a terme aquesta tasca.

Aquesta edició de l'Olimpíada ha estat coorganitzada per tots vosaltres, i per això també volem conèixer com ho heu fet, i poder intercanviar impressions.

Per acabar, volem introduir l'ús de la tecnologia mitjançant una activitat on caldrà que dissenyeu un tipus concret de problemes. Aquestos problemes seran preguntes d'un qüestionari i els podrem fer servir a Aules, o bé en un Moodle.

Aprendre a utilitzar Moodle com una eina de formació a la classe de Matemàtiques.

L'objectiu del curs és estudiar el maneig de les noves calculadores i les sues possibilitats didàctiques en ESO i Batxillerat per a dessenvolupar les competències matemàtiques: raonar, argumentar, plantejar i resoldre problemes, modelitzar, establir connexions, repressentar o comunicar, entre altres.