Aquest curs està dirigit a professors  que estiguen interessats en l'inciarse en l'ús de Geogebra com a recurs didàctic en l'àmbit CTEM.

Consta de 30 hores i treballarem a distància mitjançant aquesta plataforma. Es realitzaran 4 sessions telemàtiques, via Jitsi (https://meet.jit.si/igv), d'una duració de dues hores.