Curs pràctiques per a fer EL PUNT 4. Elaboració de problemes