Per a coordinar-se els membres de la Junta Directiva, tant cadascuna de les vocalies com les altres àrees de la SEMCV.